top of page

Müraciət et

“Sürət” proqramı
3 ay

Proqram komandalara Minimum Mümkün Məhsul mərhələsində akseleratorluq etmək və onları investisiya yönümlü hala gətirmək üçün nəzərdə tutulub

*Hal-hazırda proqram üçün müraciət qəbulu açıq deyil

“Yarat” proqramı
6 ay

Proqram ideya, analiz, komanda və Minimum Mümkün Məhsul (MVP) yaranmasında yardımçı olmaq məqsədiylə yaradılıb

*Hal-hazırda proqram üçün müraciət qəbulu açıq deyil

bottom of page